Praktyka

Gdzie w Polsce najczęściej dochodzi do wypadków i kolizji drogowych?

W 2022 r. w przeliczeniu na 1000 mieszkańców do największej liczby wypadków i kolizji drogowych z udziałem samochodów osobowych doszło w województwie dolnośląskim (11,3). Natomiast wśród miast wojewódzkich w Katowicach (18,1). Najczęstszą przyczyną zdarzeń jest niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami.

Eksperci multiporównywarki rankomat.pl przeanalizowali dane zawarte w bazie Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK) i na ich podstawie ustalili, gdzie w Polsce najczęściej dochodzi do wypadków oraz kolizji drogowych z udziałem samochodów osobowych. W tych miejscach ryzyko uszkodzenia samochodu jest wyższe, co może wpływać koszt ubezpieczenia.

Pozornie najniebezpieczniej na drodze w mazowieckim i w Warszawie 

W 2022 r. w Polsce do największej liczby wypadków i kolizji z udziałem samochodów osobowych doszło w województwie mazowieckim (54 318). W czołówce znalazły się również śląskie (45 088) i dolnośląskie (32 735). Z kolei najmniej zdarzeń drogowych odnotowano w opolskim (8797), lubuskim (9413) i świętokrzyskim (10 188).

Natomiast w miastach wojewódzkich do największej liczby wypadków i kolizji doszło w Warszawie (22 345). Kolejne miejsca zajęły Wrocław (9392) i Kraków (8704). Natomiast najmniej zdarzeń drogowych odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim (1648), Opolu (2007) i Olsztynie (2494).  

Najbezpieczniej na drodze w dolnośląskim i Katowicach 

Zwykle im większe miasto lub województwo, tym częściej dochodzi do wypadków i kolizji z udziałem samochodów osobowych. Przede wszystkim z powodu znacznie większego natężenia ruchu drogowego. Warto więc porównać liczbę zdarzeń w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Okazuje się, że wówczas najniebezpieczniej jest w dolnośląskim (11,3). W czołówce znajdują się również śląskie (10,3) i kujawsko-pomorskie (10,2). Z kolei mazowieckie zajmuje w zestawieniu piąte miejsce ze wskaźnikiem 9,9. 

Natomiast do najmniejszej liczby wypadków i kolizji drogowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców z udziałem samochodów osobowych dochodzi w województwie podkarpackim (6,9). Nieco częściej ma to miejsce w małopolskim (7,7) i lubelskim (8). 

WojewództwoLiczba wypadków i kolizji z udziałem samochodów osobowych
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców
podkarpackie6,9
małopolskie7,7
lubelskie8
wielkopolskie8,1
świętokrzyskie8,6
podlaskie8,9
warmińsko-mazurskie9,2
opolskie9,3
pomorskie9,3
lubuskie9,6
łódzkie9,6
mazowieckie9,9
zachodniopomorskie10
kujawsko-pomorskie10,2
śląskie10,3
dolnośląskie11,3

Wśród miast wojewódzkich najczęściej do wypadków i kolizji drogowych z udziałem samochodów osobowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców dochodzi w Katowicach (18,1). W ścisłej czołówce znajdują się również Kielce (16,2) i Opole (15,8).  

Co ciekawe, w przeliczeniu na 1000 mieszkańców najrzadziej do wypadków i kolizji dochodzi w Krakowie (10,8) i w Warszawie (12). Natomiast na najniższym stopniu podium znajduje się Poznań (12,4).

MiastoLiczba wypadków i kolizji z udziałem samochodów osobowych  w przeliczeniu na 1000 mieszkańców
Kraków10,8
Warszawa12
Poznań12,4
Łódź12,7
Gdańsk13
Bydgoszcz13,1
Lublin13,3
Wrocław13,9
Białystok13,9
Gorzów Wlkp.14
Olsztyn14,7
Szczecin15,5
Rzeszów15,6
Opole15,8
Kielce16,2
Katowice18,1

Jednocześnie warto podkreślić, że w całej Polsce w 2022 r. liczba wypadków i kolizji z udziałem samochodów osobowych zmniejszyła się z 407 295 do 351 154 w porównaniu do 2021 r. Oznacza to spadek o 56 141. Mniejszą liczbę zdarzeń drogowych odnotowano we wszystkich szesnastu województwach. Najbardziej w mazowieckim (-8935 rok do roku), śląskim (-6185) i dolnośląskim (-5127).  

Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami najczęstszą przyczyną wypadków 

Najczęstszą przyczyną wypadków i kolizji drogowych z udziałem samochodów osobowych w siedmiu województwach jest niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami. Najwięcej w śląskim (8874), a najmniej w opolskim (1554). Z kolei w przeliczeniu na 1000 mieszkańców jest to najczęstszy powód zdarzeń w dolnośląskim (3,4), a najrzadszy w podkarpackim (1,2). 

Natomiast nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu jest najczęstszą przyczyną wypadków i kolizji w sześciu województwach. Najwięcej w wielkopolskim (4753), a najmniej w świętokrzyskim (1530). Z kolei w przeliczeniu na 1000 mieszkańców jest to najczęstszy powód zdarzeń drogowych w kujawsko-pomorskim (1,8), a najrzadszy w świętokrzyskim (1,2).  

Ponadto w wyniku niedostosowania prędkości do warunków ruchu drogowego najczęściej do wypadków i kolizji z udziałem samochodów osobowych dochodzi w województwie mazowieckim (9322), łódzkim (3981) i warmińsko-mazurskim (1768). 

W jedenastu miastach wojewódzkich najczęstszą przyczyna wypadków i kolizji z udziałem samochodów osobowych jest niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami. Najwięcej we Wrocławiu (2822), a najmniej w Olsztynie (381). Z kolei w przeliczeniu na 1000 mieszkańców jest to najczęstszy powód zdarzeń drogowych w Katowicach (4,7), a najrzadszy w Olsztynie (2,2). 

Natomiast niedostosowanie prędkości do warunków ruchu drogowego jest najczęstszą przyczyną wypadków i kolizji w Łodzi (1709), Gdańsku (1563) i Poznaniu (1200). Z kolei nieprawidłowa zmiana pasa ruchy w Warszawie (4783), a nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu w Gorzowie Wielkopolskim (347). 

Bez ubezpieczenia AC naprawa pojazdu może być bardzo kosztowna  

Jeśli do zdarzenia drogowego dojdzie z winy osoby trzeciej, to odszkodowanie zostanie wypłacone poszkodowanemu z ubezpieczenia OC sprawcy. Jednak, gdy kierowca spowoduje wypadek lub kolizję drogową, w której wyniku uszkodzony zostanie jego samochód czy motocykl, to koszty naprawy pojazdu może pokryć tylko polisa AC.   

Należy pamiętać, że wpływ na cenę autocasco ma wiele czynników. Oprócz wieku, marki i modelu pojazdu czy historii ubezpieczeniowej kierowcy, również m.in. zakres ochrony, wariant naprawy, rodzaj części, bądź udział własny.  

Zwykle dobrowolne ubezpieczenie AC można kupić taniej w pakiecie z obowiązkowym OC. Jednak należy uważać na opcję AC mini, czyli autocasco z podstawowym zakresem ochrony, który może ograniczać się np. tylko do kradzieży. Jeśli więc dojdzie do uszkodzenia samochodu w wypadku lub kolizji, ubezpieczyciel nie pokryje kosztów naprawy. Ponadto obniżyć wysokość składki można za pomocą wyboru części zamiennych zamiast oryginalnych, czy stosując udział własny w likwidacji szkody. Tańszy będzie również wariant kosztorysowy, czyli otrzymanie gotówki na konto i naprawa auta na własną rękę, w odróżnieniu od wizyty w Autoryzowanej Stacji Obsługi – wyjaśnia Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w multiporównywarce rankomat.pl.  

Poza tym duży wpływ na cenę AC ma również m.in. marka samochodu. W I kwartale 2023 r. wśród 10 najczęściej ubezpieczanych aut w porównywarce rankomat.pl, najwięcej za pakiet OC + AC płacili właściciele BMW (1970 zł). Nieco mniej na ten cel musieli przeznaczyć posiadacze Audi (1819 zł) oraz Toyoty (1359 zł).  

Natomiast najtańszą marką w zestawieniu pod względem zakupu pakietu OC + AC okazał się Opel (1128 zł). Nieznacznie droższy był Citroen (1153 zł) i Renault (1159 zł).  

Warto wiedzieć

Główny Urząd Statystyczny podaje, że w 2020 roku w Polsce zarejestrowanych było niecałe 33 mln pojazdów samochodowych i ciągników, a także prawie 1,7 mln motocykli. To przyrost o niecały milion w przypadku pojazdów samochodowych i ciągników oraz o ponad 80 tys. motocykli w porównaniu z 2019 r.

Analiza rynku motoryzacyjnego, wykazała, że liczba zarejestrowanych samochodów osobowych wzrosła z 24,4 mln w 2019 r. do ponad 25,1 mln w 2020 r.

W ostatniej dekadzie Polski przemysł motoryzacyjny odnotował 100% wzrost mierzony produkcją sprzedaną. Ten niebagatelny sukces, czyniący motoryzację drugim największym sektorem przemysłowym w Polsce (10,1% udziału), nie jest kwestią przypadku, ale rezultatem konsekwentnej pracy przedsiębiorców oraz atrakcyjności inwestycyjnej kraju.

Zarówno w wymiarze liczb bezwzględnych, jak również w ujęciu jakościowym Polska w tej części Europy to kraj o największej liczbie osób w wieku produkcyjnym posiadających solidne wykształcenie techniczne, zarówno na poziomie średnim jak i wyższym. 1,4 mln studentów, z czego ponad 300 tys. na kierunkach inżynierskich stanowi potencjał, który przekłada się bezpośrednio na znakomite wyniki finansowe oraz jakościowe firm inwestujących w Polsce.

Aspekt wielkości kraju, jego zróżnicowania regionalnego i dostępu do zasobów kadrowych jest szczególną przewagą Polski w regionie Europy Centralnej w czasie kiedy walka o talenty przekłada się bezpośrednio na możliwość dalszego rozwoju firm motoryzacyjnych.

Warto zauważyć, iż wydajność pracy na jednego zatrudnionego w sektorze motoryzacyjnym w Polsce wyniosła w 2016 r. 770,9 tys. PLN, co pozycjonuje motoryzację wśród najbardziej wydajnych sektorów przemysłu przetwórczego.

Przedstawiciele firm motoryzacyjnych obecnych na polskim rynku przejawiają pesymizm oceniając zarówno obecną, jak i przyszłą sytuację branży.

Wskaźnik nastrojów menedżerów branży motoryzacyjnej wynosi 46 punktów i jest niższy aż o 23 punkty w porównaniu z wynikami badania przeprowadzonego w połowie 2021 roku. Z najnowszej edycji badania PZPM i KPMG pt. „Barometr nastrojów menedżerów firm motoryzacyjnych” wynika, że większość przedstawicieli branży nie spodziewa się zahamowania rozwoju elektromobilności – prognozując że do 2030 roku więcej niż co trzeci samochód osobowy będzie ładowany z gniazdka.

Światowy kryzys na rynku półprzewodników spowodował spadek sprzedaży w 8 na 10 firmach motoryzacyjnych działających na polskim rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *